Hej! Jag är Anddiz, en person med många tankar.

Ibland skriver jag ner mina tankar och reflektioner och det är vad det är, bara mina tankar, reflektioner eller åsikter. Inget som är riktlinjer för andra. Jag kan inte göra en bedömning om vad jag skriver är rätt eller fel. Jag försöker bara göra mitt bästa och inte skriva när jag är på dåligt humör eller liknande. Vi är alla ansvariga för våra handlingar, jag ansvarar för mina och du är ansvarig för dina. Trots allt. Jag är bara människa, men det betyder inte att jag inte har något ansvar för mina handlingar. En viktig sak att komma är att inte följa människor eftersom de kan leda dig helt fel. Kom ihåg att bara Allah kan hjälpa och skydda oss.

Sverige är ett land med 10,23 miljoner invånare och i det här landet finns det mellan 160 400 – 810 000 muslimer och det finns en liten by i landet och i den här byn bor cirka 4 000 människor varav en av dem är jag.

Om du ska låna mina bilder eller hänvisa till någon text som jag har skrivit, är du skyldig att nämna och länka min sida, eftersom mitt arbete är skyddat av upphovsrättslagen. Jag har också rätt att inte bli förolämpad när du nämner mig eller använder mina texter. Som författare har jag rätt till ekonomisk ersättning om någon bryter mot detta. Jag är skyddad av upphovsrättslagen under hela mitt liv och 70 år senare.

Du kan läsa mer om upphovsrättslagen här.

©