En uppgift

Idag gjorde jag en uppgift i mitt skolarbete som jag ville dela med mig till er, som ni kan läsa. Uppgiften handlar om fördomar, varför vi har dem och hur vi förebygger eller minskar dem och så vidare.

En fördom i vårat samhälle är kvinnor i slöja, det ses som ett kvinnoförtryck av många i det här samhället. Anledningen till att den fördomen finns tror jag är för att en kvinna från detta samhälle tittar på en kvinna i sjal och tänker att oj vad varmt, jag skulle aldrig klä mig i dem kläderna. Sen fortsätter tankarna att det kan hon inte ha gjort frivilligt, någon måste ha tvingat henne. Det finns många program som visar hur en del kvinnor i andra länder blir behandlade och vi drar direkt kopplingen till att det är religionen och blundar för att män och kvinnor är samma i världen över, även i Sverige finns det kvinnor som blir utsatta för våld hemma, vi väljer det i vill se här. Vi människor är även rädda för det som är nytt och främmande. Fördomar uppstår på grund av att vi saknar kunskap, vi kan förhindra fördomar genom att söka kunskap. Lyssna och prata med varandra. Varför har du sjal, så har den muslimska kvinnan chansen att berätta så vi får mer kunskap. Tex när vi drar runt en sval filt runt vårat nyfödda barn för att stänga solen ute, så kan vi inte tänka att sjalen har samma effekt på en vuxen kvinna. När du söker kunskap, leta inte bara efter det resultat du vill ha utan försök att vara mer öppen för dem olika svaren. Av människor oavsett, land, kön, kultur, religion är vi människor oavsett vilket betyder att vi är olika. En människa är inte representant för ett helt land. En människa kan göra fel och en människa kan göra rätt, vi är människor och människor är alla olika och heller ej perfekta.
En del muslimska kvinnor upplever att de som gör påhoppen på kvinnorna inte ens vill lyssna när de vill förklara varför de har valt slöjan, ett exempel är på detta klipp från Youtube 4,50 min in klippet och varför jag refererar till detta klipp är för att jag har flera tidigare ”källor” som har upplevt samma, tex när jag arbetade på SFI.

Om man jämför källor med varandra. Vill man tex lyssna på när personer ur detta samhälle talar om muslimerna, eller vill man lyssna på muslimerna själva som berättar, vilken tycker vi är den mest rimliga källan här?

Jag personligen har mött olika typer av muslimer och de som har betett sig så typiskt som det talas om i samhället har jag också upptäckt att de är inte praktiserande muslimer. De är det på grund av kultur, familj, grupptryck och utnyttjar och tolkar dem islamiska reglerna till sin egen fördel men har ändå förhållande utanför äktenskapet, dricker alkohol och ställer till oreda, dessa människor är inte alls rädda för Gud. Medan de som följer Guds lagar/islamiska lagarna förespråkar att vi ska behandla våran nästa som vi själva vill bli behandlade, precis som det står i Bibeln också.

© Anddiz